Duurzame energie

Negentig procent van de Nederlanders verwarmt zijn huis nu nog met een gasgestookte Cv-ketel. Dat gaat de komende jaren echter veranderen. De warmtevoorziening moet immers veel duurzamer (Volkskrant). Aardgas in Nederland is op zijn retour.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voert beleid uit in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat om in 2023 het aandeel duurzame energie op 16% te krijgen (dit was in 2016 nog 6% (CBS)). Dit gebeurt met financiering, implementatie, kennis en innovatie. Het programma Duurzame Energie Nederland (DEN) simuleert de toepassing van bio-energie, zonne-energie, warmtepompen, geothermie en windenergie op land (RVO).

Bouwbedrijven en ontwikkelaars staan voor de uitdaging om duurzame alternatieven te realiseren: comfortabele woningen zonder aardgas die vanaf 2020 bovendien bijna energieneutraal (BENG) moeten zijn. Er zijn verschillende technieken die met elkaar goede oplossingen bieden. Een belangrijke voorwaarde is een goed geïsoleerde woning waar de zon al zorgt voor een prettig leefklimaat. Andere belangrijk aspecten zijn toepassing van zonnecellen en lage temperatuurverwarming. All-electric nieuwbouwwoningen maken daarnaast gebruik van warmtepompen in combinatie met omgevingswarmte uit bodem of buitenlucht (LenteAkkoord).

Door energiebedrijven, milieuorganisaties en de installatiebranche wordt geadviseerd dat vanaf 2021 huiseigenaren hun gasgestookte Cv-ketel alleen nog mogen vervangen in combinatie met een hybride warmtepomp, een zonneboiler of een ander duurzaam alternatief (nrc.nl, vakbladwarmtepompen.nl, warmtepompplein.nl). Bij nieuwbouw is het zeer voor de hand liggend om warmtepompen te installeren in plaats van de traditionele Cv-ketel. Veelal heerst de gedachte dat bewoners/eigenaars duurder uit zijn wanneer een woning niet op een gasnet aangesloten wordt. Echter, onderzoek van De Bruin (de ingenieur) maakt duidelijk dat een bewoner van een nieuwbouwhuis met een warmtepomp er financieel op vooruit gaat.

Of het nu gaat om nieuwbouw of bestaande bouw er gaat veel veranderen ten aanzien van energie. De keuze voor een energieconcept is sterk afhankelijk van het woningtype en de omgeving waarin het gebouw staat. Er is geen standaardoplossing, een duurzaam energieconcept zonder aardgas bestaat uit een combinatie van een aantal opties. Die op de juiste manier combineren vraagt om maatwerk en creativiteit (LenteAkkoord). Terra Incognita is gespecialiseerd in het vinden van de beste oplossingen voor het bouwen van duurzame en energiezuinige woningen. Wij adviseren u graag over de mogelijkheden.