Kabels & Leidingen

Kabels & Leidingen

Of er nu sprake is van gebiedsontwikkeling, herstructurering, nieuwbouwprojecten of gewoon een gronduitgifte; bij projectontwikkeling word je vrijwel altijd geconfronteerd met het fenomeen kabels en leidingen in de grond. Noodzakelijke verwijdering of verlegging ervan kan een dure en tijdrovende aangelegenheid zijn.

In beheersing van het tijdpad van uitvoering en de te maken kosten rond de “obstakels” kabels en leidingen hebben wij ons gespecialiseerd. Door onze kennis van juridische, technische en financiële processen rondom kabels en leidingen kunnen wij de coördinatie van nuts- en telecomkabels, van initiatief tot en met oplevering, als geen ander op ons nemen.

Wij kunnen:

  • Kosten besparen bij verleggingen en nieuwe aanleg/aansluitingen;
  • Planning garanderen, waarbij zelfs met grote tijdsdruk de planning gehaald wordt.

Over het algemeen geldt: “Hoe eerder betrokken, hoe meer resultaat te behalen is”. In scenario’s waar de tijdsdruk hoog is, hebben wij in het proces een toegevoegde waarde door er in goed overleg met de betrokken partijen voor te zorgen dat de afgesproken planning behaald wordt.