Energie en duurzame ontwikkelingen

Energietransitie

Vanaf 1 januari 2021 moeten alle nieuwe gebouwen in Nederland bijna energieneutrale gebouwen (BENG) zijn. In vergelijking met een gasaansluiting, cv-ketel en standaard ventilatie zullen de door BENG gestelde eisen grote financiële consequenties hebben voor de stichtingskosten van gebouwen. Bovendien dient de nadruk gelegd te worden op bouwen conform trias energetica. Hierbij is de insteek het beperken van energiebehoefte van gebouwen, maximaal gebruik maken van energie uit duurzame bronnen en zo effectief mogelijk gebruik maken van fossiele brandstoffen voor de resterende energie.

Het resultaat zal zijn dat ontwikkelaars en bouwbedrijven woningen in verkoop moeten brengen die voldoen aan de BENG systematiek.
Voor de adspirant koper zal het wonen in een dergelijke woningen een lagere energielast betekenen en, mits voldaan wordt aan bijbehorende goede ventilatie, een comfortabele en gezondere leefomgeving. De stichtingskosten van deze woningen zijn aanvankelijk duurder.

Wij bieden u de beste en goedkoopste oplossingen door bijvoorbeeld centrale inkoop of prijs uitvraag naar zonnepanelen en warmtepompen. Projecten kunnen gecombineerd worden om zo aan een hoger aantal woningen te komen waardoor prijzen aanzienlijk omlaag gebracht kunnen worden. Verder gaan wij voor u opzoek naar innovatieve methoden en begeleiden en ontwikkelen wij duurzame energieconcepten voor zo goed als hetzelfde budget als traditionele energie.